Het innovatiewoordenboek

Het OGSM-model

Is jouw businessplan zo dik als de Max Havelaar van Multatuli? Dan is het de moeite waard om 7 minuten van je tijd in te ruilen om te leren over het OGSM-model. Met dit model maak je je doelstellingen namelijk zo concreet dat ze passen op één A4-tje. Gido legt uit hoe het model werkt.

Wat is het OGSM-model?

Het OGSM-model is een model om samenhang te vinden tussen de overkoepelende missie van je bedrijf of afdeling en de concrete activiteiten die je gaat uitvoeren om die missie te behalen. De letters OGSM staan voor Objectives, Goals, Strategies en Measures.

  lydia fraaije biomimicry

  Hoe werkt het OGSM-model?

  Objective

  Het toepassen van het OGSM-model begint met het formuleren van de O: je objective of missie. Dit is een kwalitatieve omschrijving van wat je als organisatie wilt bereiken. Je omschrijft je objective als doel door doen. Oftewel: je formuleert eerst het doel, en daarna zeg je door welke actie(s) je dit doel gaat behalen.

  Bij Hello New Day kozen we ervoor om onze objective als volgt te omschrijven: Hello New Day maakt significante impact in grotere maatschappelijk opgaven, door de drijvende kracht te zijn achter open innovatie. Door onze objective op deze manier te formuleren, dwingen we onszelf om keuzes te maken over dingen die we wel of niet gaan doen.

  Waar moet een goede objective aan voldoen?

  • Geeft richting: de formulering geeft een duidelijk kader waarbinnen je je wilt ontwikkelen.
  • Is ambitieus maar haalbaar: je objective moet je motiveren om te innoveren, maar niet zo ambitieus zijn dat je het niet waar kunt maken.
  • Kan in de loop der tijd veranderen: een objective geeft richting voor een tijdspanne van 3 tot 5 jaar, maar biedt ruimte om te verbreden of verdiepen.

  Goals

  Dan over naar de G voor goals. Met de goals hang je kwantitatieve factoren aan je kwalitatieve objective. Zo kun je meten in hoeverre je je missie behaalt. Goals zijn dus concrete resultaten die je nastreeft, en die gezamenlijk bijdragen aan het behalen van de grotere objective.

  Bij Hello New Day stelden we ons als objective om significante impact te maken. Eén doel dat we daarbij formuleerden, is dat we bij elk fieldlab waar we aan werken, een kennisproduct ontwikkelen dat binnen een jaar ook op een andere plek wordt gebruikt. Dit is een meetbare goal, die ons bovendien dichter in de richting van onze objective brengt.

  Waar moet een goede goal aan voldoen?

  • Concreet, relevant en realistisch: een goal is een duidelijk en haalbaar resultaat dat volgt uit (één of meerdere delen van) je objective. Een goal die niet nodig is om de grotere objective te behalen, is geen goede goal.
  • Meetbaar: je moet feitelijk kunnen controleren of je je doel binnen het afgesproken tijdsbestek hebt gehaald.
  • Constant: je goal blijft hetzelfde tot het evaluatiemoment, zonder het tussendoor bij te stellen.
  biomimicry natuur innovatie

  Strategies

  De volgende stap is het opstellen van strategieën. Op welke manieren ga je ervoor zorgen dat je je doelen gaat bereiken? Welke veranderingen ga je doorvoeren om je objective te behalen? In totaal formuleer je 3 tot 5 strategieën, die er samen voor zorgen dat je je objective kunt realiseren.

  Hello New Day heeft de objective om maatschappelijke impact te maken. Om iets te kunnen zeggen over in hoeverre we dat doen, moeten we een manier vinden om dit te meten. Eén van onze strategieën is daarom om innovation accounting toe te passen. Hiermee maken we expliciet welke meerwaarde we leveren, zowel voor onszelf als voor opdrachtgevers.

  Waar moet een goede strategie aan voldoen?

  • Sluit aan bij de objective: de strategie moet direct bijdragen aan het bereiken van de objective.
  • Gericht op verandering: je formuleert alleen strategieën voor zaken die je wilt aanpakken. Als iets al goed gaat en het bijdraagt aan je objective, moet de strategie leiden tot verbetering.
  • Doel door doen: ook bij de strategieën hanteer je de formulering ‘doel door doen’, zodat ze richting creëren.

  Measures

  De Engelse term measures kent een tweeledige betekenis in het Nederlands: metingen en maatregelen. De measures in het OGSM-model gaan dan ook over het koppelen van meetbare maatregelen aan je strategie. Hiermee breng je in kaart welke stappen je kunt zetten om je strategie te realiseren, hoeveel tijd je daarvoor nodig hebt en wie welke stap gaat uitvoeren.

  Hoewel de measures de laatste stap vormen in het invullen van het model, zijn ze bepalend voor het bereiken van alle voorgaande stappen. Zo kunnen we bij Hello New Day de strategie om innovatie meetbaar te maken, omzetten in verschillende stappen. Bijvoorbeeld: methode van innovation accounting eigen maken, kpi’s bepalen, het dashboard inrichten en starten met meten.

  Waar moet een goede measure aan voldoen?

  • Concreet: de stappen die je gaat zetten moeten concreet uit te voeren zijn, zodat je ze kunt afvinken als ze zijn afgerond.
  • Meetbaar: aan iedere strategie moeten meetbare eindresultaten hangen. Wanneer is de strategie met succes uitgevoerd?
  • Geeft richting: een strategie is vaak op meerdere manieren uit te voeren. Met de measures bepaal je in hapklare brokken welke maatregelen je gaat nemen om je strategie te realiseren.

  OGSM bij Hello New Day

  Innoveren is voor Hello New Day dagelijkse kost. Toch heeft het toepassen van het OGSM-model bij ons wel degelijk verandering teweeg gebracht. Waren we hiervoor niet bezig met verbeteren? Zeker wel, maar het was (te) vrijblijvend. Aan ideeën geen gebrek. En dus voerden we diverse ideeën uit, zonder helder te hebben in hoeverre deze bijdroegen aan onze objective.

  Het OGSM-model heeft ervoor gezorgd dat we duidelijke focus hebben aangebracht in wat we willen bereiken. In plaats van heel veel doen om te verbeteren, denken we nu bij elk idee vanuit onze missie: maatschappelijke impact maken. Daardoor is het makkelijker om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en objectief te beoordelen of een idee bijdraagt aan ons doel.

  Ook voor opdrachtgevers helpt het toepassen van het OGSM om duidelijkheid te scheppen. Zo heeft het er bij fieldlab CAMINO voor gezorgd dat we de nieuwe objective helderder konden formuleren. Dat gaat helpen om de focus voor de aangesloten proeftuinen scherper te stellen, zodat ze met hun activiteiten beter kunnen bijdragen aan het grotere doel.

   

  OGSM zelf toepassen

  Wil je jouw businessplan versimpelen en je innovatie-aanpak verbeteren? Dan is het een goed idee om zelf het OGSM-model in te vullen. Dit doe je door te beginnen met het bepalen van je objective, daar je goals aan te hangen, vervolgens je strategieën te bepalen en hier meetbare maatregelen aan te koppelen.

  Onthoud daarbij dat het invullen van het OGSM-model een iteratief proces is. Zo kan het gebeuren dat een bepaalde bedrijfsactiviteit niet bij de objective past die je hebt geformuleerd. In dat geval heb je twee opties: je stopt of mindert met de activiteit, of herformuleert je objective zodat het wel aansluit. Dit proces doorloop je net zolang tot je een invulling hebt die bij je bedrijf én ambities past. Bedenk daarbij: zolang het totaal niet op één A4-tje past, zijn de keuzes en formuleringen die je hebt gemaakt waarschijnlijk nog niet scherp genoeg.

  Ook interessant is dat het OGSM-model kan cascaderen of watervallen. Bij een grotere organisatie kan het bestuur bijvoorbeeld een strategie bepalen die gaat over marketing. Deze strategie vormt vervolgens de objective voor het OGSM-model van de communicatieafdeling. Zij vullen dit aan met hun eigen goals, strategieën en measures, zodat het uitmondt in concrete projecten. Zo kan elke afdeling het model invullen en terugkoppelen aan het hogere management.  

  johan Treur

  Meer weten of hulp nodig bij het invullen van jouw OGSM-model? Neem contact op met Gido via gido@hellonewday.nl of 06 – 274 56 906.

  Eerder in de serie #Innovatiewoordenboek

  Share This

  Wij maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, en om het verkeer op de website te analyseren. Door verder te gaan, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacyverklaring.  Meer informatie >>

  Cookie settings

  Hieronder kun je kiezen welke soorten cookies je wilt toestaan op deze website. Klik op de groene button "Opslaan" om je keuze te bevestigen.

  FunctionalOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

  AnalyticalOnze website maakt gebruik van analytische cookies om onze website te analyseren en te optimaliseren voor o.a. de bruikbaarheid.

  Social mediaOnze website plaatst sociale media-cookies om de inhoud van derden zoals YouTube en FaceBook te tonen. Deze cookies kunnen je persoonlijke gegevens volgen.

  AdvertisingOnze website plaatst advertentiecookies om je advertenties van derden te tonen op basis van je interesses. Deze cookies kunnen je persoonlijke gegevens volgen.

  OtherOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die niet analytisch, sociale media of reclame zijn.